Bạo lực khi đặt chỗ trước Đe doạ Sòng bạc ở California

Violence on Reservation Threatens Casino in California

Ủy ban trò chơi người da đỏ quốc gia đã đưa ra cảnh báo cho bộ tộc da đỏ Soboba rằng cuối cùng họ có thể bị buộc phải đóng cửa sòng bạc của họ khi họ đặt trước ở Quận Riverside, California, nếu bạo lực tiếp tục gây nguy hiểm cho những người trong khu vực này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *