Trung tâm hướng nghiệp mới mở tại Springfield cho khách sạn MGM mới

New career center opens in Springfield for new MGM property

Khi MGM Resorts International tiếp tục phát triển với bất động sản mới ở Massachusetts của họ, công ty đang tìm cách bắt đầu quá trình tuyển dụng cho địa điểm mới.

New career center opens in Springfield for new MGM property

Theo WAMC.org , trung tâm nghề nghiệp mới nằm ở khu vực trung tâm thành phố Springfield, trên Đại lộ East Columbus.

New career center opens in Springfield for new MGM property

Cho đến cuối năm nay, trung tâm hướng nghiệp sẽ vẫn mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 1 đến 4 giờ chiều.

New career center opens in Springfield for new MGM property

Khi MGM Resorts được cấp phép cho địa điểm MGM Springfield, họ đã được đưa ra yêu cầu rằng 35% lực lượng lao động phải đến từ Springfield.

New career center opens in Springfield for new MGM property

Hiện tại khi tìm kiếm trực tuyến, người tìm việc sẽ tìm thấy hơn 250 mô tả công việc trong tài sản MGM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *